social

Inauguration of the Mahanayak Dr. B R Ambekar banner at Konkeri, Sankeshwar.

Share

An inauguration of the banner of the Mahanayak Dr. B R Ambedkar was organized on Monday by the Belagavi division’s Karnataka Ambedkar Yuva Sena and Dalit Sangharsh Samiti, at Konkeri village of Sankeshwar.

The dist. president of the Karnataka Ambedkar Yuva Sena Basavaraj Kattimani, vice president Bairu Kamble, taluk president Ashok Ravut, Milind Aihole inaugurated the banner, the Yuva Sena and Dalit Sangharsh Samiti members said ovation of Dr. Babasaheb Ambekar.

The vice president of Karnatak Ambedkar Sena Khanpur Taluk Vishwanath Madar, Dalit leaders Sandeep Kolkar, Lakshmi Nagannavar and others were present by the time.

Tags: