Belagavi

open state Roller skating *championship 2023

Share

Karnataka roller skating association and Belgaum district roller skating association organized by open state Roller skating championship 2023,Date 12 February 2023
in yedurappa Marg old pb road Belgaum Nearly 220 skaters all over Karnataka state participated in this
championship
This championship opening and price Distribution ceremony hands of shri Indudhar seetaram General secretary Karnataka roller skating association,Shri Anthony jemas,Shri jaykumar,Mrs smirti, shri Ashok Gore, Shri Umesh kalgahtgi Skating coach suryakant Hindalgekar, Santosh shringari, vinayak kaktikar Tukaram shinde siddhu sanbrgi,skaters and parents were the present

Medical first Aid facility was done by SBG Ayurvedic medical College team and walk for homeless Belagavi distributed free Breakfast for all the participants

Ravish Rao, Nirajan Babu,all krsa official ,yogesh Kulkarni, Vishal vesne, vithal Gagane, saksham jadhav ,Clifton Bereto,Sameera jadhav ,Rounak,Ganesh, daddikar, Aakash pathade,Sachin salokhe,zaff Madiwale,Sagar patil, Akshay suryavanshi,Suraj shinde,Ajit shiledar,manjunath mandolkar, shubham sakhe, Deepak sonar, arvind salunkhe, Sumit vernekar,soham Hindalgekar,srikant kurallar,shree Toran, Sagar chogule,Akash,tekan great pain to organized the above championship

Tags: